Saltar al contenido

Inici

Una Vilanova i la Geltrú més solidaria

Històries de Vida Nova:Què és la Mesa?

La Mesa som persones que formem un espai de treball permanent representant les nostres organitzacions i que, en benefici de la població de Vilanova i la Geltrú, abordem objectius socials comuns ajuntant els nostres recursos i capacitats.

El treball en xarxa que fa la Mesa possibilita donar millors respostes als reptes que es plantegen en l'atenció a la població més vulnerable, en permetre sumar forces i recursos, crear sinergies i compartir experiències.

Una de les fortaleses de la Mesa és l'aliança entre les entitats que la composen. Aliança és recerca del bé comú i també compromís i sentit de la responsabilitat en el marc d'una missió comuna: l'atenció a la població de Vilanova en risc d'exclusió social.

Les entitats que conformen la Mesa tenim un alt grau de compromís per treballar conjuntament en la mateixa direcció, per concentrar esforços, per donar-nos suport comú i per agrupar iniciatives que, en una escala individual, serien inviables.

A les entitats i a la regidoria de Serveis Socials ens uneix la proximitat a la realitat social del municipi, la voluntat de contribuir a la millora social i la intervenció directa amb les persones i les famílies que pateixen més directament les dificultats de la crisi.

Els objectius de la Mesa són:

  • Millorar els serveis que es presten a la ciutat aprofitant les sinergies entre les diferents organitzacions

  • Organitzar la resposta de l’administració local i les entitats quant a la cobertura de les necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes de Vilanova i la    Geltrú, creant circuits únics, coneguts i estables

  • Promoure el voluntariat social

  • Sensibilitzar la població vilanovina no afectada directament per problemàtiques econòmiques i socials en la necessitat de col•laboració

  • Crear canals per a que les persones, entitats i empreses que ho desitgin, puguin col•laborar econòmicament, amb productes, amb aportacions    econòmiques, amb temps o amb idees.Entitats que forman la Mesa:

ActivaMent Garraf-Penedes

ActivaMent és un col·lectiu actiu de persones amb l’experiència del trastorn mental que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones del nostre col·lectiu i fer la nostra societat més justa i inclusiva.

Som una entitat constituïda, autogestionada i dirigida per persones que hem viscut o estem vivint una situació de patiment psicològic o de diversitat mental.

 

Pàgina web: http://www.activament.org/category/garraf-penedes/


Amics de la Gent Gran

Amics de la Gent Gran som una fundació que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Des del 1987, combatem el sentiment de soledat no desitjada i la marginació de la gent gran mitjançant l'acció de voluntaris i voluntàries i la sensibilització de la societat.

 

Pàgina web: https://amicsdelagentgran.org/ca


Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltú

Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per a les persones que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. La seva acció abasta també sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura del planeta promovent l’economia solidària, el respecte al medi ambient i el consum responsable com a eines per treballar en pro d’un millor i més sostenible repartiment dels recursos.

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promoure la justícia social.

 

Pàgina web: https://www.caritassantfeliu.cat/


Fundació Casa d'Empara

La Fundació Casa d’Empara presta serveis d’acolliment a gent gran, a través d’una residència i un centre de dia. La finalitat d’aquests serveis és la cura integral (física, psíquica, funcional, social, espiritual...) i integrada per mitjà d’una atenció centrada en la persona, de qualitat i orientada de forma preferent als més necessitats.

 

Pàgina web: http://www.casaempara.cat/


Creu Roja Vilanova i la Geltrú

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països.

Tenim com a finalitat ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial.

L'assemblea de la Creu Roja a Vilanova i la Geltrú també atén les poblacions de Canyelles i Cubelles.

 

Pàgina web: http://www.creuroja.org/AP/cm/318P171L8/Assemblea-Vilanova-i-la-Geltru.aspx


Formació i Treball

L’any 1992, Càritas va constituir la Fundació Formació i Treball amb l'objectiu de formar i proporcionar oportunitats laborals a persones en risc d'exclusió social a través de la contractació per a la gestió i la entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la pròpia Càritas i dels diferents Serveis Socials de Barcelona.

En l'actualitat, l'objectiu de la Fundació és facilitar l'accés al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social a través d'itineraris d'inserció socio-laborals i/o múltiples formacions professionals adaptades a la demanda del teixit empresarial del territori. També recau sobre la Fundació la tasca de gestionar i coordinar circuits de re-aprofitament de materials i productes diversos per garantir una economia sostenible en benefici de la població.

 

Pàgina web: https://www.formacioitreball.org/


Associació de Persones amb Discapacitat del Garrar

L'Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. Realitzem itineraris sociolaborals, gestió de cursos i activitats formatives i atenció individualitzada per tal de millorar la ocupabilitat. També estem en contacte amb empreses del territori que busquen perfils professionals i tenen necessitat de contractació.

Des del 2018 som, també, entitat del Programa Incorpora de La Caixa que ens permet ampliar tant la nostra gestió d'ofertes de feina com l'oferta formativa.

 

Pàgina web: http://discapacitatsdelgarraf.vilanova.ppe.entitats.diba.cat/


Fundació Privada Sant Antoni Abat

La fundació és una institució sense ànim de lucre que té com a finalitat fundacional “el desplegament i la prestació d’atenció sanitària i social en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència”.

La fundació desenvolupa les activitats de: Pis d’acollida a persones en risc d’exclusió social, transport social a persones amb mobilitat reduïda, servei de tutela, autotutela, estudis i recerca en l’àmbit social i de salut, gestió del voluntariat (social, pastoral i penitenciari) i gestió del seu patrimoni històric, arquitectònic i cultural (premis Lalo convocatòria anual).

 

Pàgina web: http://www.fundacioabat.cat/la-fundacio-avui/


Vilanova Actua, associació d'oci inclusiu del Garraf, neix al llarg del 2013 amb el suport previ de més de cinc anys d'experiència. L'entitat, sense ànim de lucre, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial a través d'un dels aspectes claus del desenvolupament individual i social de la persona, l'oci. Per fer-ho, es promouen, fomenten i desenvolupen accions i activitats en el temps de lleure mitjançant una línia de treball inclusiva i promotora de la inclusió social.

Pàgina web: https://www.vilanovaactua.org/