Saltar al contenido

Entitats que formen la Mesa

Actualment està formada per 13 projectes o entitats socials del nostre municipi i per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:

  • ActivaMent Garraf-Penedès

  • Amics de la gent gran

  • Caritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat

  • Fundació Casa d’Empara

  • Creu Roja

  • Fundació Formació i Treball

  • Associació de persones amb discapacitat del Garraf

  • Fundació Privada Sant Antoni Abat

  • Associació d'Oci Inclusiu del Garraf "Vilanova Actua"Entitats que forman la Mesa:

ActivaMent Garraf-PenedesActivaMent Garraf-Penedès

ActivaMent és un col·lectiu actiu de persones amb l’experiència del trastorn mental que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones del nostre col·lectiu i fer la nostra societat més justa i inclusiva.

Som una entitat constituïda, autogestionada i dirigida per persones que hem viscut o estem vivint una situació de patiment psicològic o de diversitat mental.

 

Pàgina web: http://www.activament.org/category/garraf-penedes/


Amics de la Gent GranAmics de la gent gran

Amics de la Gent Gran som una fundació que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Des del 1987, combatem el sentiment de soledat no desitjada i la marginació de la gent gran mitjançant l'acció de voluntaris i voluntàries i la sensibilització de la societat.

 

Pàgina web: https://amicsdelagentgran.org/ca


Càritas Interparroquial de Vilanova i la GeltúCaritas Diocesana Sant Feliu de Llobregat

Càritas és l’expressió de l’amor i el compromís de la comunitat cristiana per a les persones que es troben en situació de pobresa, vulnerabilitat o exclusió social. La seva acció abasta també sensibilitzar sobre la necessitat de tenir cura del planeta promovent l’economia solidària, el respecte al medi ambient i el consum responsable com a eines per treballar en pro d’un millor i més sostenible repartiment dels recursos.

Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l’acció social i caritativa de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promoure la justícia social.

 

Pàgina web: https://www.caritassantfeliu.cat/


Fundació Casa d'EmparaFundació Casa d’Empara

La Fundació Casa d’Empara presta serveis d’acolliment a gent gran, a través d’una residència i un centre de dia. La finalitat d’aquests serveis és la cura integral (física, psíquica, funcional, social, espiritual...) i integrada per mitjà d’una atenció centrada en la persona, de qualitat i orientada de forma preferent als més necessitats.

Pàgina web: http://www.casaempara.cat/


Creu Roja Vilanova i la GeltrúCreu Roja

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països.

Tenim com a finalitat ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits nacional i internacional, a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntariat i amb una àmplia participació social i presència territorial.

L'assemblea de la Creu Roja a Vilanova i la Geltrú també atén les poblacions de Canyelles i Cubelles.

 

Pàgina web: http://www.creuroja.org/AP/cm/318P171L8/Assemblea-Vilanova-i-la-Geltru.aspx


Formació i TreballFundació Formació i Treball

L’any 1992, Càritas va constituir la Fundació Formació i Treball amb l'objectiu de formar i proporcionar oportunitats laborals a persones en risc d'exclusió social a través de la contractació per a la gestió i la entrega de roba, mobles i altres equipaments de la llar a famílies vulnerables derivades de la pròpia Càritas i dels diferents Serveis Socials de Barcelona.

En l'actualitat, l'objectiu de la Fundació és facilitar l'accés al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social a través d'itineraris d'inserció socio-laborals i/o múltiples formacions professionals adaptades a la demanda del teixit empresarial del territori. També recau sobre la Fundació la tasca de gestionar i coordinar circuits de re-aprofitament de materials i productes diversos per garantir una economia sostenible en benefici de la població.

 

Pàgina web: https://www.formacioitreball.org/


Associació de Persones amb Discapacitat del GarrarAssociació de persones amb discapacitat del Garraf

L'Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf és una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inserció laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. Realitzem itineraris sociolaborals, gestió de cursos i activitats formatives i atenció individualitzada per tal de millorar la ocupabilitat. També estem en contacte amb empreses del territori que busquen perfils professionals i tenen necessitat de contractació.

Des del 2018 som, també, entitat del Programa Incorpora de La Caixa que ens permet ampliar tant la nostra gestió d'ofertes de feina com l'oferta formativa.

 

Pàgina web: http://discapacitatsdelgarraf.vilanova.ppe.entitats.diba.cat/


Fundació Privada Sant Antoni AbatFundació Privada Sant Antoni Abat

La fundació és una institució sense ànim de lucre que té com a finalitat fundacional “el desplegament i la prestació d’atenció sanitària i social en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència”.

La fundació desenvolupa les activitats de: Pis d’acollida a persones en risc d’exclusió social, transport social a persones amb mobilitat reduïda, servei de tutela, autotutela, estudis i recerca en l’àmbit social i de salut, gestió del voluntariat (social, pastoral i penitenciari) i gestió del seu patrimoni històric, arquitectònic i cultural (premis Lalo convocatòria anual).

 

Pàgina web: http://www.fundacioabat.cat/la-fundacio-avui/


Associació d'Oci Inclusiu del Garraf "Vilanova Actua"

Vilanova Actua, associació d'oci inclusiu del Garraf, neix al llarg del 2013 amb el suport previ de més de cinc anys d'experiència. L'entitat, sense ànim de lucre, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial a través d'un dels aspectes claus del desenvolupament individual i social de la persona, l'oci. Per fer-ho, es promouen, fomenten i desenvolupen accions i activitats en el temps de lleure mitjançant una línia de treball inclusiva i promotora de la inclusió social.

Pàgina web: https://www.vilanovaactua.org/